הטכנולוגיות שלנו, AR (Assistive Rehabilitation) נועדו לסייע לתהליכים אותו עובר המשתמש (הלקוח) בתהליך הליווי, השיקום והקידום האישי במטרה להגיע לאיכות החיים שאליה הוא חותר.


ה ARChat - מערך צ'טים אישיים וקבוצתיים (באתר ובאפליקציה) לתמיכה אישית, קבוצתית ותמיכת עמיתים. המערך מספק מרחב לשיחות אישיות, משמש פלטפורמה לדיונים קבוצתיים ומאפשר למשתתפים לקבל תגובה תומכת ומכוונת.

 

ה ARContact - אפליקציה לקבלת מידע מהגורמים החיצוניים והסובבים את הלקוח (מעסיקים, משפחה, מורה וכו') - לקבלת מידע נוסף מהסביבה התומכת לקידום התהליך האישי של הלקוח. האפליקציה מאפשרת קבלת תשומות מאחרים המעורבים בתהליך, על מנת לשלב מידע חשוב ומשוב בתהליך המשותף של הלקוח. פרטים אלו יכולים לשמש לדיון והתחשבות במהלך קבלת החלטות והקידום בתהליך של הלקוח.

 

ה ARTech - מערכת מנטרת, עוקבת ומנהלת את תהליך הליווי, ומאפשרת גישה און ליין של הלקוח והמלווה לתיק האישי של הלקוח 24/7. המידע הנצבר מוצג לפי הרשאות במערכת דינמית הניתנת לשינויים לפי סוג וצרכי הליווי/הטיפול/שיקום. המערכת מאפשרת בדיקה מתמדת של התקדמות תהליך הקידום הפרטני. כלי זה תואם לתיק לקוח, בו מידע נאסף ומוגדרת תכנית קידום אישית שמובנית על ידי תהליך מוגדר ומושתת במערכת. המערכת פותחה על מנת לספק נגישות לכל אדם באמצעות חיזוק חיובי, בסימונים גרפים מותאמים. המערכת מוצגת באתר ידידותי למשתמש (באתר באפליקציה), המאפשר ניהול עצמי שמטרתה שימוש מוגבר בזמן אמת.

 

ה ARPackage - מערכת המאגדת את כל האפליקציות והנתונים שנצברים בזמן אמת. המערכת יכולה לספק התבוננות על לקוח אחד בתכנית אחת, לקוח אחד ונתונים מתכניות שונות, על תכנית שיקומית אחת ובמקביל על תכניות שונות הקשורות לאותה מרפאה/רופא/עו'ס/מלווה (הסתכלות ממעוף הציפור) וכך לבחון את ההצלחה הכוללת ואת התהליכים והמטרות השונות. המערכת מסייעת לנהל ולבצע בקרת איכות על מת לעזור בתהליכים השונים.

  

BOOT – רובוט למענה ראשוני במצבי חרדה ולחץ. הרובוט "מקשיב" ואוסף נתונים התנהגותיים על לקוח במהלך השיחה של קבוצות התמיכה, אך לא מתערב אלא במידה ויש התנהגות בריונית או שינוי התנהגות קיצוני אצל אחד המשתתפים. במידה והרובוט מוצא שהאדם שצריך עזרה, מתבצע הפעלת צ'ט אישי להרגיע באופן ראשוני ולהעביר את המידע לאיש מקצוע שיחזור לאותו הלקוח.